Sistem sankcija za saobraćajne prekršaje u Republici Srbiji

30.05.2017..
Kršenjem propisa pojedinih učesnika u javnom saobraćaju na putevima mogu da se ostvare tri vrste zabranjenih, protivpravnih i kažnjivih ponašanja koja...

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA JAVNOG SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRPSKOJ

18.05.2015..
Akademik prof. dr Miodrag N. Simović, potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, dopisni...

SISTEM KRIVIČNIH SANKCIJA ZA UČINIOCE

18.05.2015..
Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu prof. dr Milena Simović, zamjenik sekretara u Sekretarijatu za zakonodavstvo...